BINNENSTADSONTWIKKELING

De VVD Almelo is een voorstander van het herziene, en vooral verkleine, binnenstadsplan 'Almelo vaart er wel bij'. De (her)ontwikkeling van de binnenstad is voor de VVD Almelo een prioritair project. Het doortrekken van het water (incl. havenkom) onderscheidt Almelo van andere Twentse gemeenten en moet derhalve gerealiseerd worden. Jaarlijks wordt er € 500.000,- gereserveerd t.b.v. de financiering van dit binnenstadsplan. VVD Almelo is van mening dat er nog meer middelen beschikbaar dienen te komen om het binnenstadsplan, conform visie, volledig uit te voeren. Een bruisende binnenstad leidt immers tot economische impulsen, een verhoging van de werkgelegenheid, sociale cohesie en een eigen identiteit om trots op te zijn.


VVD Almelo zal zich hard blijven maken om dit doel te realiseren.