VVD Almelo wil dat college van B&W weer grip krijgt op financiën

Almelo, 25 juli 2017. Voor de zoveelste keer in korte tijd wordt Almelo geconfronteerd met een dreigend financieel tekort; deze keer wordt een tekort van € 2,5 miljoen in 2017 verwacht. De Almelose VVD-fractie wil dat het college van B&W de regie pakt en zorgt dat de financiën op orde komen.

 

Doorschuiven

Fractievoorzitter Jemy Pauwels: “het is onacceptabel als het college van B&W de financiële rekening doorschuift naar een nieuwe bestuursperiode. We zien dat ruim een kwart van de noodzakelijke bezuinigingen uit deze bestuursperiode (2014-2018), € 5,4 van de € 19,8 miljoen, al wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode (2018-2022). Als daar bovenop ook nog eens een tekort van € 2,5 miljoen komt dan kan een volgende raad en college niet met een schone lei beginnen maar wordt er doorgemodderd.”

 

Sociaal domein

Ook nu weer ziet de VVD-fractie dat het sociaal domein een groot deel (€ 1,8 miljoen) van het tekort veroorzaakt; het aantal bijstandsgerechtigden stijgt (o.a. statushouders). Dit toont de noodzaak aan dat er in het sociaal domein ingegrepen moet worden. Keer op keer lijken de tekorten ons te overkomen; dit bevestigt de behoefte aan een trendbreuk. Er wordt de komende jaren voor € 6,9 miljoen aan eigen middelen aan het sociaal domein (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) toegevoegd; dit moet worden afgebouwd. Ook op het minimabeleid ontstaat een tekort van € 1 miljoen ten opzichte van het taakstellende budget van € 4,2 miljoen. Ook dit is op de langer termijn niet houdbaar. We moeten meer gaan inzetten in het voorkomen van zorg en armoede; dit betekent een combinatie van het inzetten op preventie en het maken van moeilijke keuzes (lees: stoppen met of verminderen van uitgaven die weinig tot niet bijdragen aan het voorkomen van).

 

Tekort wegwerken

De VVD-fractie roept het college op weer grip te krijgen op de financiën en om zich niet neer te leggen bij een tekort van € 2,5 miljoen. Jemy Pauwels: “wij willen dat het college er in de komende 5 maanden nog alles aan doet om dit tekort grotendeels weg te werken, dat zijn ze aan de Almelose samenleving verplicht”. De VVD zal daarom niet op voorhand instemmen met het accepteren van dit tekort.

 

* * *

 Contact:

 

Jemy Pauwels

Fractievoorzitter VVD Almelo

06-46390078