VVD Almelo: koers moet om in sociaal domein. Voorkom dure zorg door preventie!

De fractie van de VVD heeft gewerkt aan het initiatiefvoorstel: “Voorkomen is beter dan genezen!” (zie bijlage).

Met het voorstel wil de fractie een duidelijk signaal afgeven om de koers van het college, in het sociaal domein, drastisch te wijzigen. Dit doet de VVD niet uit luxe maar uit noodzaak. Want ook nu weer, bij de perspectiefnota, presenteert het college groeiende tekorten op het sociaal domein.

“Keer op keer wijzen we het college erop, dat zij haar focus moet verleggen naar preventie. Wanneer je ervoor zorgt dat problemen, op het gebied van werk, (jeugd)zorg en inkomen worden voorkomen, hoef je ze ook niet te verhelpen! Preventie krijgt veel té weinig aandacht, terwijl de financiële opgave enorm is. Hier moet écht serieus werk van gemaakt worden, maar dit is blijkbaar nog niet geland bij het college”, aldus raadslid Loupattij van de VVD.

Na 2,5 jaar verantwoordelijkheid voor de decentralisaties, kan het college, wat de VVD fractie betreft, zich niet langer meer verschuilen achter de ‘nieuwe taken’ en vervolgens het financiële probleem dat ontstaat bij de gemeenteraad neerleggen.

“We beseffen ons dat niet alle problemen voorkomen kunnen worden, maar er zijn veel maatschappelijke initiatieven in Almelo die wél lijken te werken. Deze dreigen nu gekort te worden op hun kleine subsidies, om de ‘gaten te dichten van een falend en reactief beleid’. Met ons voorstel geven we het college een handreiking om écht aan de slag te gaan met preventie. Wellicht helpt dit om te doen wat noodzakelijk is én een financieel drama te voorkomen.”


Het voorstel zal in de gemeenteraad van dinsdag 4 juli a.s. worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Voor vragen kunt u contact opnemen met: VVD-fractie Willem Loupattij 06-39569138 w.loupattij@raad.almelo.nl