VVD hekelt plan F35 over Plesmanweg

Dinsdag 30 mei staat om 21.00 uur de F35 Plesmanweg op de agenda van het Politiek beraad . Het zal u niet verbazen dat dit voor de VVD Almelo een belangrijk thema is.

Wij hebben als Raad op 15 december 2015 een aangepast tracé goedgekeurd, met de letterlijke tekst in die actualisatie dat de F35 óm de Plesmanweg zou worden heen geleid:
(Zie bijlage)

Echter nog geen maand na het aannemen van deze actualisatie heeft de gemeente contact opgenomen met enkele ondernemers aan de Plesmanweg om werk met werk te combineren bij de rioolvervanging en de aanleg van de F35 daar deel uit van te laten maken.

U weet dat de VVD hier vanaf begin 2016 direct vragen over heeft gesteld. Als uiteindelijke antwoord kwam het college met een raadsvoorstel waarin zij de zoekrichting voor de F35 wilden uitbreiden, ook naar de Plesmanweg. Op 12 juli 2016 is dat raadsvoorstel met 19/14 aangenomen.

Afgelopen donderdag -ruim 10 maanden later- heeft men twee tracé's laten zien over de Plesmanweg. Min of meer implicerend dat de Plesmanweg een goede optie zou zijn. De route vanaf de Kolthofsingel tot de Bleskolksingel is in meerdere varianten besproken; met verschillende opties als groenstroken en aan welke kant het fietspad/F35 zou moeten komen. Ook werd een route getoond langs de Turfkade. Daar werd echter meteen bij opgemerkt dat het geen haalbare variant was.

Er is géén route voorgelegd voor het goedgekeurde tracé over de Van Riemsdijkweg, terwijl in het aangenomen raadsbesluit van 12 juli duidelijk stond: "Daarnaast houden wij het oorspronkelijke indicatieve tracé met zoekgebied in het Masterplan overeind."

In het Masterplan van 2009 wordt een route door Waterrijk besproken, niet haalbaar. Dus kwam er een actualisatie in 2015, waar juist wordt vastgelegd dat de route óm de Plesmanweg geleid wordt. 

Vanaf januari 2016 is er enkel weerstand van de ondernemers op de route Plesmanweg voor de F35, want bij de aanleg van de fietssnelweg F35 recht over de Plesmanweg  komen vele in- en uitritten haaks op de F35. Dat is vanwege economische en veiligheidsredenen voor alle ondernemers absoluut niet wenselijk.

De zoekrichtingen die afgelopen donderdag zijn gepresenteerd bij Soweco en inmiddels in de stukken op de gemeentesite staan ( https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=almelo&agendaid=2d2d3415-67bf-482d-a9ba-bf577f914d12&FoundIDs=&year=2017 )
konden v.w.b. de F35 over de Plesmanweg geen goedkeuring krijgen van de ruime meerderheid van de aanwezigen (ondernemers en bewoners uit het gebied). 

Helaas heeft de actualiteit ons ingehaald voor het stuk F35 langs Indië/Burg. Schneiderssingel, Want hoe moet de F35 nu verder naar Vriezenveen? Een lastige vraag en -zonder Waterrijk- niet makkelijk te beantwoorden. Maar laten we als raad nu niet (weer) een beslissing nemen om de F35 in deel aan te leggen waar nooit een vervolg op komt. 

De VVD fractie Almelo pleit nog steeds om de F35 niet over de Plesmanweg aan te leggen!

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met mij.

Met vriendelijke groet,
Edith van den Ham
VVD Almelo
06-51186763