VVD Almelo wil verkeer terug in Grotestraat Noord en aanpak leegstand

De Almelose VVD-fractie wil snel duidelijkheid over een eventuele openstelling voor het verkeer van de Grotestraat-Noord. Dit kan bijdragen aan het tegengaan van leegstand in het gebied en aan een natuurlijker kleiner kernwinkelgebied. 

De VVD-fractie stelde vragen aan het college van B&W:


1.       Wat zijn de voorlopige uitkomsten van de pilot Openstellen voor autoverkeer in Grotestraat-Zuid?

2.       Wanneer wordt de openstelling voor autoverkeer in Grotestraat-Noord als pilot daadwerkelijk een feit?

3.       Bent u het met de VVD fractie eens dat het wenselijk is om het kernwinkelgebied vast te stellen waarmee uw College duidelijkheid kan scheppen richting ondernemers?

4.       Welke mogelijkheden ziet het college in het provinciale project Stadsbeweging om tot een vitaal kernwinkelgebied te komen? (https://overijssel.notubiz.nl/document/3928859/1/Statenvoorstel_PS_2016_716)

 

 

Graag ontvangt de VVD-fractie van uw college antwoorden op deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Woordvoerder: Jemy Pauwels