Schriftelijke vragen over 'proef ondergronds afvalinzameling'

Geacht college,

 

De VVD staat achter de ambitie om zoveel mogelijk afval te scheiden, maar vindt het onverkoopbaar om inwoners te vragen dit te doen terwijl dit tegelijkertijd niet resulteert in een lagere afvalstoffenheffing (dat is de heffing die elke Almeloër jaarlijks betaald voor het inzamelen en verwerken van afval). De afvalstoffenheffing is daarentegen ten opzichte van 2016 weer gestegen.

 

Het ondergronds inzamelen van restafval vindt de VVD op dit moment een stap te ver; zeker als de inwoner dit niet terugziet in de portemonnee. Daarom vroegen wij wethouder Cornelissen (SP) via het Almelopanel te onderzoeken hoe Almeloërs denken over het verder doorvoeren van omgekeerde afvalinzameling en dan specifiek over het ondergronds inzamelen van restafval.

 

Tot onze stomme verbazing lazen we vorige week in de TC Tubantia dat ‘de proef van Twente Milieu de door de politiek gevraagde duidelijkheid moet verschaffen’. Maar dat was niet afgesproken! Wethouder Cornelissen zegde toe eerst een enquête uit te zetten: ‘daarna zien we weer verder’.

 

De Almelose VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

 

1.       Heeft u de enquête al uitgevoerd?

a.       Zo ja, wat waren de uitkomsten en hoe gaat u hiermee om?

b.      Zo nee, wanneer gaat u dit doen en op welke wijze? En wat is de reden dat Twente Milieu, voordat de enquête is uitgevoerd, met deze proef start?

2.       Weet u inmiddels al hoeveel het eventueel invoeren van het ondergronds inzamelen van restafval gaat kosten en wat het financieel oplevert?

 

De VVD-fractie heeft vorig jaar september een werkbezoek gebracht aan Riwald Recycling. Directeur Ewald Huzink gaf aan dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding snel gaan en dat nascheiding (door een bedrijf) inmiddels efficiënter en effectiever is dan bronscheiding (door de inwoner).

 

3.       Wat is de opvatting van uw college hierover? Bent u het eens dat nascheiding een beter alternatief is om tot de doelstelling van 50 kg restafval te komen?

a.       Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het huidige beleid?

b.      Zo nee, waarom niet?

 

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

 

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

 

Arjen Maathuis