Outsourcen van het groenbedrijf, maar dan anders

Het wil niet vlotten met de outsourcing van onze team Beheer Openbare Ruimte. U bent van mening dat Twente Milieu de aangewezen partij is. Een belangrijk deel van de raad is echter van mening dat de overwegingen daarvoor ontbreken of is een andere mening toegedaan. Op deze manier komen raad en college niet verder bij elkaar. De stelling is verdedigbaar dat de voorgenomen outsourcing van het team Beheer Openbare Ruimte naar Twente Milieu ons in de weg is komen te zitten, nu de oplossing steeds verder van ons afdrijft. De ondergetekende raadsfracties willen deze negatieve trend breken door een andere weg in te slaan. Deze brief is daar de eerste aanzet voor. Wij willen dat u naast de keuze voor Twente Milieu nog een tweede alternatief uitwerkt. Dit alternatief volgt niet geheel de lijn zoals die oorspronkelijk is vastgelegd, daarom wensen ondergetekenden dat de kaders worden aangepast. Hiermee wordt de huidige patstelling doorbroken en kan voor een deel tegemoet worden gekomen aan de vraag van de OR. Ook ons is er veel aan gelegen om een goed werkgever te zijn.


U leest de volledige brief in de bijlage.


Woordvoerder: Jemy Pauwels