Drs. Arjen Maathuis

Arjen Maathuis is sinds 20 juni 2018 wethouder namens de VVD. HIj werkte als programmamanager bij de gemeente Berkelland en adviseerde vanuit die rol het bestuur over onder meer het sociaal domein, sport en cultuur. In 2010 maakte Arjen Maathuis zijn entree in de Almelose politiek als raadslid. In 2014 werd hij vicevoorzitter van de gemeenteraad.


De verklaring nevenfuncties van Willem Loupattij, zoals deze thans bij de gemeente Almelo bekend is treft u hier.


Portefeuille

Sociale zaken (inclusief decentralisatie Participatiewet)

Werkgelegenheid en economie

Economische betrekkingen

MBO- Onderwijs

Recreatie en toerisme

Markt en Haven

Sport

Mobiliteit (verkeer en vervoer inclusief parkeren)


Eerste loco-burgemeester

Telefoon: 06-50037658