Martijn Makkinga

Raadslid
06-51392011
m.makkinga@almelo.nl

OVER Martijn

Martijn Makkinga is ondernemer. Hij is eigenaar van Makkinga Meubelen aan de Boddenstaat in Almelo.

De verklaring nevenfuncties van Martijn, zoals deze thans bij de gemeente Almelo bekend is treft u hier.

WOORDVOERDER:

Water en riolering 

Recreatie en toerisme 

Mobiliteit (verkeer en vervoer inclusief parkeren) 

Middenstand

Wonen en volkshuisvesting

Plattelandsontwikkeling 

Regiozaken

FUNCTIES IN DE GEMEENTERAAD:


OVERIGE FUNCTIE(S):