Yvonne Bijenhof

Raadslid
0653270634
y.bijenhof@almelo.nl

OVER Yvonne

Yvonne is werkzaam bij het Roc voor Twente werkzaam als programma-manager

De verklaring nevenfuncties van Yvonne, zoals deze thans bij de gemeente Almelo bekend is treft u hier.

WOORDVOERDER:

Omgevingswet

Sociale zaken (inclusief decentralisatie Participatiewet)

Werkgelegenheid en economie

Bestuurscultuur, communicatie en integriteit (BCI) 

Communicatie

Externe betrekkingen

FUNCTIES IN DE GEMEENTERAAD:


OVERIGE FUNCTIE(S):