Stichting beheer fractiegelden VVD Almelo

De fractie van de VVD Almelo vormt het bestuur van de stichting beheer fractiegelden VVD Almelo:


Jemy Pauwels - voorzitter

Arjen Maathuis - secretaris

Edith van den Ham - penningmeester


Deze stichting heeft de ANBI-status.

Stichting beheer fractiegelden VVD Almelo is gevestigd aan de G.B. Vloedbeldlaan 4.

RSIN/fiscaal identificatienummer: 853721324


Doel:

De stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de Gemeenteraadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de gemeente Almelo. Bovendien spant de stichting zich in om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fractieondersteuning aan te wenden teneinde de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de fractie te versterken.