Willem Loupattij

Raadslid
06-20100495
w.loupattij@almelo.nl

OVER Willem

Willem Loupattij (1976) is in het dagelijks leven adjunct directeur bij Nidos Jeugdbescherming.

De verklaring nevenfuncties van Willem Loupattij, zoals deze thans bij de gemeente Almelo bekend is treft u hier.

WOORDVOERDER:

Wijkgericht werken, wijkagenda’s en sociale wijkteams

Preventie

Publieke gezondheid

Welzijn en dierenwelzijn 

Kunst en Cultuur

Jeugdzorg en zorg (decentralisaties WMO/AWBZ en Jeugdzorg)

FUNCTIES IN DE GEMEENTERAAD:


OVERIGE FUNCTIE(S):