Jemy Pauwels

© tve

Raadslid / Fractievoorzitter
06-46390078
j.pauwels@almelo.nl

OVER JEMY

drs. Jemy Pauwels (1976), geboren en getogen Almeloër, heeft een bedrijfskundige achtergrond en is afgestudeerd in Management Economie & Recht (Hogeschool Enschede) en Beleid, Communicatie en Organisatie (VU Amsterdam). Jemy is in het dagelijks leven Investment Director bij DEMCON. Hij richt zich op het risicodragend investeren in technologiebedrijven waarbij DEMCON een belang neemt als aandeelhouder.

In de rol als Managing Director van DEMCON Investment BV is hij verantwoordelijk voor de investeringen en de activiteiten binnen DEMCON Investment groep.

De verklaring nevenfuncties van Jemy Pauwels, zoals deze thans bij de gemeente Almelo bekend is treft u hier.

WOORDVOERDER:Economische betrekkingen 

Binnenstadsontwikkeling

Planning & Control

Belastingen

Vastgoed

Grondbedrijf

Algemene bestuurlijke zaken

Personeel & Organisatie

FUNCTIES IN DE GEMEENTERAAD:

Lid van het Seniorenoverleg

De raad heeft een seniorenoverleg dat bestaat uit het presidium en de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad. Het seniorenoverleg bespreekt huishoudelijke zaken die van belang zijn voor de fracties in de gemeenteraad, maar niet altijd besluitvorming in de gemeenteraad behoeven.


OVERIGE FUNCTIE(S):

Voorzitter stichting beheer fractiegelden VVD-Almelo

De stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de Gemeenteraadsfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de gemeente Almelo.